Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Greenhouse equipment (steel structure), soilless cultivation equipment (hydroponic tank, hydroponic frame) research and development, processing and marketing 2019-07-22 ~ 2020-07-21 Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 China Great Wall Quality Greenhouse manufacturing ,installation and design 2016-09-28 ~ 2018-09-15
ISO9001 ISO9001 China Great Wall Quality The quality system of the company requires all departments and elements involved 2016-09-22 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Circulating supply device for soilless cultivation nutrient solution ZL201920826878.9 Circulating supply device for soilless cultivation nutrient solution UTILITY_MODEL 2020-02-10 ~ Đã xác minh
Row-type three-dimensional soilless cultivation frame ZL201920826882.5 Row-type three-dimensional soilless cultivation frame UTILITY_MODEL 2020-02-10 ~ Đã xác minh
Soilless cultivation greenhouse planting shed ZL201921826879.3 Soilless cultivation greenhouse planting shed UTILITY_MODEL 2020-02-10 ~ Đã xác minh
Combined hydroponics and fog cultivation type soilless cultivation planting device ZL201920826880.6 Combined hydroponics and fog cultivation type soilless cultivation planting device UTILITY_MODEL 2020-02-10 ~ Đã xác minh
Trapezoidal hydroponic device ZL 2017 3 0434529.9 Trapezoidal hydroponic device APPEARANCE_DESIGN 2018-02-27 ~ 2027-09-14 Đã xác minh
Trapezoidal hydroponic device ZL 2017 2 1180817.7 Trapezoidal hydroponic device UTILITY_MODEL 2018-04-17 ~ Đã xác minh
A-type bracket mobile hydroponic device ZL 2017 3 0434530.1 A-type bracket mobile hydroponic device APPEARANCE_DESIGN 2018-06-05 ~ Đã xác minh
A type bracket moving water culture device ZL 2017 2 1180819.6 A type bracket moving water culture device UTILITY_MODEL 2018-04-17 ~ 2027-09-13 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
skyplant TMZC16498376D01T160519* skyplant Agriculture>>Agricultural Equipment>>Agricultural Greenhouses 2016-04-28 ~ 2026-04-27 Đã xác minh
skyplant *TMZC16498376D01T160519* skyplant Agriculture>>Agricultural Equipment>>Agricultural Greenhouses 2016-04-28 ~ 2026-04-27
skyplant 16498376 skyplant Agriculture>>Agricultural Equipment>>Agricultural Greenhouses 2016-04-28 ~ 2026-04-27

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này