Bởi {0}
logo
Jiangsu Skyplant Greenhouse Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Nông nghiệp Nhà Kính, Thiết Bị Thủy Canh, Nguồn Cung Cấp Vườn
Thứ tự xếp hạng3 bán chạy nhất trong Thiết bị thủy lợi và thủy canhSample-based customizationTotal trading staff (8)Supplier assessment proceduresFull customization
Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Tile

38,00 US$ - 42,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 300 Mét vuông
6,20 US$ - 6,80 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Mét vuông
3,00 US$ - 5,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Mét vuông
8,00 US$ - 10,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 200 Mét vuông
1.980,00 US$ - 2.000,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
29,00 US$ - 35,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Mét vuông
10,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5 Mét vuông

Tile

158,00 US$ - 188,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
Trả hàng dễ dàng
340,00 US$ - 420,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
Trả hàng dễ dàng
90,00 US$ - 100,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
120,00 US$ - 160,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Cái
Main product
350,00 US$ - 500,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
188,10 US$ - 204,25 US$
198,00 US$ - 215,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ
Trả hàng dễ dàng

Tile

687,00 US$ - 798,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Mét vuông
Trả hàng dễ dàng
687,00 US$ - 798,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Mét vuông
Trả hàng dễ dàng
687,00 US$ - 798,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Mét vuông
Trả hàng dễ dàng
687,00 US$ - 798,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20 Mét vuông
Trả hàng dễ dàng
1.000,00 US$ - 2.000,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 2 Bộ
Trả hàng dễ dàng
25.000,00 US$ - 35.000,00 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1 Bộ

Tile